Ohlédnutí za návštěvnickou sezónou 2020 na památkách Kraje Vysočina

Loňskou návštěvnickou sezónu na památkách v Kraji Vysočina, stejně jako každodenní život v České republice, ovlivnila omezení spojená s koronavirovou pandemií. Sezóna začala s téměř dvouměsíčním zpožděním a byla ukončená o tři týdny dříve před plánovaným termínem. Neuskutečnila se ani řada kulturních akcí. Ačkoliv se nastalá situace negativně promítla do celkové návštěvnosti a tržeb, investiční akce se nezastavily a poběží i v letošním roce.

Čtyři památky, které v Kraji Vysočina spravuje Národní památkový ústav, navštívilo v loňském roce 82 tisíc návštěvníků, což je o 72 tisíc méně než v roce 2019. Pokles návštěvnosti se negativně promítl i do výnosů ze vstupného, které poklesly o 5 milionů korun na necelých 8 mil. Kč. Snížené výnosy ze vstupného však neměly vliv na investiční akce, které byly hrazeny z dotačních titulů. "V loňském roce se pro vysočinské památky podařilo získat prozatím historicky největší objem finančních prostředků z dotačních titulů", informovala vedoucí oddělení nemovitého kulturního majetku NPÚ Veronika Zelinková. Uzávěra návštěvnického provozu paradoxně opravě a restaurování památek napomohla, neboť bylo možné plně využít celé stavební sezóny a nebylo nutné práce přesouvat mimo návštěvnickou dobu. Díky tomu byla na hradě Lipnice dokončena obnova Thurnovského paláce. Opravené sály paláce poskytly prostor pro expozici zaměřenou na historické způsoby vytápění. Stavební obnova včetně expozice vyšla na 17 mil. Kč. Pro zámek Telč se podařilo odkoupit za 7 mil. Kč zahradnictví, které historicky bylo součástí zámeckého areálu. Finančně menší, ale viditelnou akcí bylo zrestaurování soch na vstupním mostě zámku v Náměšti nad Oslavou za 400 tisíc korun. 

Obnova památek bude pokračovat i v letošním roce. Na zámku v Telči běží již druhým rokem stavební a restaurátorské práce v rámci projektu Státní zámek Telč – Růže Vysočiny, který je spolufinancovaný z prostředků EU a kompletně si vyžádá včetně restaurování mobiliáře téměř 200 mil. Kč. Před dokončením jsou první sály budoucího zámeckého muzea a v dalších prostorách probíhá renovace omítek, nástěnných maleb nebo podlah, kterým se vrátí podoba z 18. století. Do muzea, které bude mít i zimní provoz, se první návštěvníci podívají začátkem roku 2023. Velká investice čeká zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde se bude po dva roky kompletně rekonstruovat elektroinstalace v hlavní zámecké budově za téměř 25 mil. Kč. Správa hradu Lipnice momentálně pracuje v depozitářích, kde třídí a dokumentuje rozsáhlou sbírku kachlů z Hazlbauerovy pozůstalosti, jejíž část je vystavena v nové expozici. Na pořadu dne je také oprava šindelové střechy Thurnovského paláce, která bude stát 4 mil. Kč. Připravený je projekt na obnovu vnějších fasád zámku Náměšť nad Oslavou, který čeká na přidělení finanční dotace z MAS Oslavka. 

Správy památkových objektů se chystají na novou sezónu, která by měla vypuknout tradičně 1. dubna, a ladí kulturní program. Řada akcí, které se neuskutečnily v loňském roce, se přesune do letošní sezóny. Milovníci hudby se mohou těšit na festival Prázdniny v Telči na přelomu července a srpna nebo na 25. ročník festivalu Concertus Moraviae v Náměšti nad Oslavou. Tradiční Hradozámecká noc se přesouvá do poloviny prázdnin a proběhne 31. července.

Návštěvníci jistě ocení změny ve vstupném, kdy dojde ke snížení vstupného pro děti na padesát procent ze základního vstupného. Sleva osmdesáti procent ze základního vstupného bude poskytována také všem mladým do 24 let věku bez rozdílu, zda se jedná o studenty nebo pracující mládež. Tímto krkem se Národní památkový ústav snaží motivovat rodiny s dětmi a mladé k návštěvě památek.